Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

Grudzień 2012

W grudniowym numerze „Wychowania w Przedszkolu”  w roku 1997 ukazał się artykuł „50-lecie Przedszkola w Trzeboszu” w którym opisuję przebieg  tego wydarzenia. Oto jego treść:

 

Przedszkole w Trzeboszu mieści się w zabytkowym budynku. W roku szkolnym 1994/1995 postanowiłam opracować historię naszego przedszkola na podstawie zachowanej kroniki i rozmów z najstarszymi mieszkańcami wioski. Od tego momentu „chodził mi ” po głowie pomysł zorganizowania w następnym roku 50-lecia istnienia Przedszkola w Trzeboszu. Pomysł znalazł poparcie członków rady pedagogicznej i rady rodziców już w nowym roku szkolnym 1995/1996. Decyzje dotyczyły terminu uroczystości i powołania komitetu organizacyjnego. Następnie poinformowałam o naszych planach samorząd terytorialny, prosząc jednocześnie o poparcie i akceptację. 11 stycznia 1996 roku powołałam komitet organizacyjny, w skład którego wchodzili absolwenci przedszkola, prezes koła gospodyń wiejskich, członkowie rady sołeckiej i rady pedagogicznej, prezes ochotniczej straży pożarnej, pracownicy przedszkola i przedstawiciele rady rodziców.. Spotkania z członkami komitetu były bardzo rzeczowe i konkretne. Na pierwszym ze spotkań ustaliliśmy harmonogram działania i osoby za nie odpowiedzialne. Przede wszystkim musieliśmy pozyskać sponsorów i ofiarodawców. Postanowiliśmy zebrać zdjęcia z lat 1946-1996, dokonać ich opisu i zorganizować wystawę. Trzeba też było opracować materiały do folderu, a następnie dopilnować ich wydruku i rozpowszechnienia. Wykonaliśmy projekty zaproszenia, listu pochwalnego i ustaliliśmy listę osób wyróżnionych z grona mieszkańców i rodziców. Opracowaliśmy listę gości honorowych, ułożyliśmy przebieg uroczystości i ustaliliśmy termin próby generalnej. Spraw do załatwienia było wiele, należało zaprojektować i wykonać dekoracje, wypożyczyć brakujący sprzęt, w tym nagłaśniający i audiowizualny, zamówić zespół wokalno-muzyczny i ludowy, przygotować poczęstunek, a także zorganizować paczki dla dzieci. To były najważniejsze działania, którymi zajmował się komitet organizacyjny prze 5 miesięcy. Zaangażowaliśmy do współdziałania rzeszę ludzi, oprócz tych wymienionych wcześniej – handlowców i rzemieślników, prywatne i państwowe zakłady pracy.

 

Z wielką radością odbierałam w dniu 8 marca gotowe foldery z drukami w Lesznie, które natychmiast zostały rozprowadzone. Zaraz po nich rozprowadziliśmy i rozesłaliśmy zaproszenia, które wykonano w urzędzie gminnym. Otrzymali je przedstawiciele władzy samorządowej, pracownicy kuratorium, byli pracownicy przedszkola, dyrektorki gminnych przedszkoli, członkowie rady pedagogicznej, sołtysi, najstarsi absolwenci przedszkola oraz były inspektor ZEAS-u.

 

Dzięki sponsorom pozyskaliśmy środki finansowe i rzeczowe, a przygotowania do obchodów nabierały coraz wyraźniejszych kształtów.

6 maja absolwenci naszego przedszkola zalali w ogródku przedszkolnym płytę betonową, dookoła której miejscowi strażacy wykonali zabudowę sceny z kantówek ofiarowanych przez bojanowską stolarnię. Termin uroczystości zbliżał się bardzo szybko.

 

W czasie obchodów najmłodsi absolwenci przedstawili historię przedszkola. Uczczono też minutą ciszy zmarłych nauczycieli i absolwentów. Znalazł się także czas na wystąpienie zaproszonych gości, wręczenie wyróżnień zasłużonym osobom, podziękowania dla sponsorów i ofiarodawców. Obchody ubarwiły występy artystyczne przedszkolaków oraz zaproszonego zespołu ludowego „Moraczewo”. W miłej atmosferze zaproszono dzieci i dorosłych na poczęstunek, złożono dzieciom życzenia z okazji ich święta i rozdano im paczki. Część oficjalną zakończyła zabawa dla przedszkolaków pod gołym niebem przy zespole muzycznym oraz rozesłanie listów pochwalnych dla wszystkich sponsorów z podziękowaniami od burmistrza, rady pedagogicznej i rady rodziców. Potem nastąpiła przerwa do godziny 19.00, ponieważ o tej porze w sali wiejskiej rozpoczęła zabawa dochodowa z konsumpcją dla absolwentów i gości honorowych. Dzięki przygotowanym przez pracowników przedszkola atrakcjom, takim jak: krepowe kapelusze, kotyliony, licytacja tortu, sprzedaż losów, walczyk czekoladowy, pozyskaliśmy niemały dochód, który przeznaczyliśmy na potrzeby przedszkola i organizację wycieczki do wrocławskiego Zoo.

 

W dniu obchodów 50-lecia wpłynęło na moje ręce wiele życzeń i listów gratulacyjnych dla wszystkich pracowników przedszkola. W ciągu dnia przewijały się relacje w lokalnej audycji radiowej. Była to piękna uroczystość, która dzięki umiejętnemu współdziałaniu wielu ludzi, dostarczyła wspaniałych wrażeń i wzruszeń, zapisując się w ludzkiej pamięci na bardzo długo. Mam nadzieję, że dzieląc się moimi doświadczeniami, zachęcę do organizowania takich czy podobnych uroczystości.

 

Autor: Krystyna Przewłocka

Data dodania: 2021-05-10 15:54:48
Data edycji: 2021-05-10 15:56:52
Ilość wyświetleń: 365
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej